OM PESHER OG PROFETI

BIBELUNDERVISNING

ved James Jacob Prasch

Salme 119,103-107:   

Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund.  Af dine forordninger får jeg forstand, derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

Ordspr. 20,23:

To slags vægtlodder vækker Herrens afsky,

falsk vægt er af det onde.

Ordspr. 12,22:

Løgnagtige læber vækker Herrens afsky,

de, der taler sandhed, har hans velbehag.

En kort forklaring til billedteksten herunder:

På hebræisk er det sådan at hvis 2 ord har samme rod, så har det en teologisk betydning.

Det hebræiske ord ”dvar” kan derfor forstås både, som HONNING og GUDS ORD. Vi læser  igen og igen at de ord, som en profet modtog skulle han spise, og at det var ham sødt i munden. Mannaen i ørkenen var ifølge grundteksten DVASH (honning) og for en jøde på Jesu tid var det et billede på Guds ord,

for dvar adonai betyder guds ord, og ordene dvar og dvash  har samme rod, og Jesus forklarer i

Joh. kap. 6  at det var et billede på Ham selv (ordet, som er ånd og liv). Hav det i tankerne når du læser om honning i Bibelen!

PESHER OG PROFETI

Gud har givet os endetidsprofetierne for at vi skal lære af dem og blive ”klædt på” åndeligt set til at holde ud til enden, hvad enten enden for den enkelte af os kommer i kraft af biologisk død eller i kraft af bortrykkelsen, når Jesus kommer tilbage.

Forståelse af pesher er et vigtigt redskab at kende brugen af i den forbindelse. Det kan du høre lidt om ved at klikke her.


Men hvad nu hvis der sammenlagt indløber donationer, som overstiger det beløb, der er nødvendigt for tekstpålægningen?


Så vil det overstigende beløb blive fordelt mellem 2 af Moriels arbejdsgrene:


1  Hjælpearbejde og evangelisation iblandt børn, der lever på

     lodsepladser i Filippinerne(dette arbejde resulterer ofte i at

     børnenes familier bliver nået med evangeliet).

     Du kan se dette arbejde kan du se lidt om  ved at klikke her


2  Evangelisation i Israel. Dette arbejde kan du se lidt om

     ved at klikke her.