ANTIKRISTS KOMME NÆRMER SIG

BIBELUNDERVISNING

ved James Jacob Prasch

Salme 119,103-107:   

Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund.  Af dine forordninger får jeg forstand, derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

Ordspr. 20,23:

To slags vægtlodder vækker Herrens afsky,

falsk vægt er af det onde.

Ordspr. 12,22:

Løgnagtige læber vækker Herrens afsky,

de, der taler sandhed, har hans velbehag.

En kort forklaring til billedteksten herunder:

På hebræisk er det sådan at hvis 2 ord har samme rod, så har det en teologisk betydning.

Det hebræiske ord ”dvar” kan derfor forstås både, som HONNING og GUDS ORD. Vi læser  igen og igen at de ord, som en profet modtog skulle han spise, og at det var ham sødt i munden. Mannaen i ørkenen var ifølge grundteksten DVASH (honning) og for en jøde på Jesu tid var det et billede på Guds ord,

for dvar adonai betyder guds ord, og ordene dvar og dvash  har samme rod, og Jesus forklarer i

Joh. kap. 6  at det var et billede på Ham selv (ordet, som er ånd og liv). Hav det i tankerne når du læser om honning i Bibelen!

MORIELS 2018 UK EFTERÅRSKONFERANCE

Scenen er ved at blive sat for Antikrists komme


Vi læser sådan i 1. Joh.2,18-26: Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time.  Fra os er de udgået, men de var ikke af vore; for hvis de havde været af vore, ville de være blevet hos os; men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er af vore.   Men I er blevet salvet af den Hellige og har alle kundskab.   Jeg skriver ikke til jer, at I ikke kender sandheden, men at I kender den og ved, at ingen løgn kommer af sandheden.

  Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen.  Enhver, som fornægter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den, der bekender Sønnen, har også Faderen.  I skal lade det, I har hørt fra begyndelsen, blive i jer. Hvis det, I har hørt fra begyndelsen, bliver i jer, vil også I blive i Sønnen og i Faderen.  Og det er det løfte, som han har givet os: det evige liv.

   Dette har jeg skrevet til jer om dem, der vil føre jer vild.  Men i jer bliver den salve, I har fået fra ham, og I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget; men da hans salve lærer jer alt – og det er sandt og uden løgn – skal I også blive i ham, sådan som den har lært jer.


Det er ikke så længe siden der blev afholdt moriel konference i England. Der var andre talere end Jacob, men han holdt en tale, som jeg gerne vil dele med jer. Han omtaler et sted i undervisningen den katolske skapula. Hvis du ikke lige er bekendt med den katolske skapula, så kan du få en forklaring på engelsk ved at klikke  her. Jacob, bruger desuden et sted et amerikansk slangudtryk plus han bruger en række termer, som måske ikke lige er almindelig kendte. Derfor har jeg denne gang ud over undertekster indsat korte klip med forklaringer på dansk. Forhåbentlig bliver det mere til hjælp end til forstyrrelse. Jacobs undervisning kan du se ved at klikkeher.


MORBI SEM