FØRSTE MORIEL HOLLAND KONFERANCE

BIBELUNDERVISNING

ved James Jacob Prasch

Salme 119,103-107:   

Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund.  Af dine forordninger får jeg forstand, derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

Ordspr. 20,23:

To slags vægtlodder vækker Herrens afsky,

falsk vægt er af det onde.

Ordspr. 12,22:

Løgnagtige læber vækker Herrens afsky,

de, der taler sandhed, har hans velbehag.

En kort forklaring til billedteksten herunder:

På hebræisk er det sådan at hvis 2 ord har samme rod, så har det en teologisk betydning.

Det hebræiske ord ”dvar” kan derfor forstås både, som HONNING og GUDS ORD. Vi læser  igen og igen at de ord, som en profet modtog skulle han spise, og at det var ham sødt i munden. Mannaen i ørkenen var ifølge grundteksten DVASH (honning) og for en jøde på Jesu tid var det et billede på Guds ord,

for dvar adonai betyder guds ord, og ordene dvar og dvash  har samme rod, og Jesus forklarer i

Joh. kap. 6  at det var et billede på Ham selv (ordet, som er ånd og liv). Hav det i tankerne når du læser om honning i Bibelen!

FØRSTE MORIEL HOLLAND KONFERENCE

.

Den 10 og 11. maj 2019 afholdtes den første moriel konference i Holland.

Jacob Prasch blev på et tidspunkt ramt af en infektion, som gør at han har ophobet så meget vand i kroppen at hans kropsvægt er steget med 50 %, og det handikapper ham så meget at han på sine missionsrejser må transporteres i kørestol igennem lufthavnene, og han er nødt til at sidde ned og undervise.

De mennesker, som stod for arrangementet der på stedet, var uerfarne i at styre sådan en begivenhed.

Det kom til at betyde at teknikken (lydanlæg og videokameraer) ikke var afprøvede inden arrangementet løb af stablen, så lyden er ikke for god og det har taget uforholdsvis lang tid at få videooptagelserne rettet til og gjort klar til at lægge ud på YouTube. Jeg vil her lægge dem ud på hjemmesiden  selv om indledningen endnu ikke har undertekster, mangeforstår dog engelsk, og kan forstå det. Selve undervisningen, som er om bortrykkelsen er med undertekster, men underteksterne de første 13 min. er rent grafisk kritisable. Det agter jeg at få tilrettet.

Indtil videre er kun indledningen og bibelundervisningen  fra den 10. maj  lagt ud på YouTube.


Du kan se indledningen ved at klikke her.


Bibelundervisningen kan du se ved at klikke her.


I undervisningens løb nævner Jacob ganske kort de 2 oliventræer i Zakarias’ bog. I 2013 gav han (siddende i min lejlighed) en undervisning om netop dette. Den undervisning kan du komme til ved at  klikker her.