DET KRISTNE FÆLLESSKAB

BIBELUNDERVISNING

ved James Jacob Prasch

Salme 119,103-107:   

Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund.  Af dine forordninger får jeg forstand, derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

Ordspr. 20,23:

To slags vægtlodder vækker Herrens afsky,

falsk vægt er af det onde.

Ordspr. 12,22:

Løgnagtige læber vækker Herrens afsky,

de, der taler sandhed, har hans velbehag.

En kort forklaring til billedteksten herunder:

På hebræisk er det sådan at hvis 2 ord har samme rod, så har det en teologisk betydning.

Det hebræiske ord ”dvar” kan derfor forstås både, som HONNING og GUDS ORD. Vi læser  igen og igen at de ord, som en profet modtog skulle han spise, og at det var ham sødt i munden. Mannaen i ørkenen var ifølge grundteksten DVASH (honning) og for en jøde på Jesu tid var det et billede på Guds ord,

for dvar adonai betyder guds ord, og ordene dvar og dvash  har samme rod, og Jesus forklarer i

Joh. kap. 6  at det var et billede på Ham selv (ordet, som er ånd og liv). Hav det i tankerne når du læser om honning i Bibelen!

DET KRISTNE FÆLLESSKAB

Inden jeg i slutningen af forklaringen her giver et link til Jacobs undervisning, har jeg lige lidt at sige selv:

Som altid forsøger jeg at bruge den danske 1992 bibeloversættelse, men ind imellem oversætter jeg bare den bibeloversættelse Jacob læser op fra, da budskabet så giver mest mening.

Og så må jeg lige kommentere på det at Jacob ind imellem taler så hurtigt at man virkelig skal være hurtiglæser for at følge med i underteksten. På de steder kan man ”klare sig” ved at klikke på pause og derved fastfryse billedet, så man stille og roligt kan læse underteksten, men ellers vil sammenhængen i sig selv ofte antyde, hvad der står.


Og så: Nærværende undervisning gav Jacob i Sydafrika, og han omtaler tre afrikanske ting, som jeg ikke selv før har hørt tale om, og det er:


Sonograma: en heksedoktor


Tockolosh: en lille dæmon


Muti: heksekunst udført af afrikanske heksedoktorerDerudover er der 2 engelsk udtryk, som jeg ikke har kunnet finde et dækkende dansk udtryk for :


Det ene udtryk er ”nagging” det er det en hustru gør når hun bliver ved og ved og ved med at bore i bestemte ting hun er uenig med manden i. Det er måske forklaringen på disse ord i Ordspr. 25,24: Hellere bo i en krog på taget end dele hus med en stridbar kone.

Da jeg ikke kender et dækkende dansk udtryk, har jeg valgt at bruge udtrykket "nagging" i underteksten og så forklare dets mening her i sideteksten.


Og så er der udtrykket ”to squat”. Det beskriver egentlig det at nogle sætter bo (midlertidigt eller permanent), et sted som ikke tilhører dem selv. I Sydafrika er det typisk områder udenfor de store byer, som for eksempel Cape Town, hvor fattige sorte bor i huse fremstillet af alt muligt forhåndenværende materiale. Det har jeg oversat til BZ’er lejre.


Derudover er det sådan at Jacob forklarer en del om hovedhjørnestenen, og åbenbart bruger illustrationer, men da videoen ikke viser ham selv under undervisningen, men bare er et konstant billede, så vil jeg foreslå at du før du lytter til hans undervisning ser det jeg skrev for et par år siden om hovedhjørnestenen. Det kan du gøre ved at klikke her.


Du kan lytte til Jacobs undervisning om fællesskab ved at klikke her.