LIGNELSER OM RIGET

LIGNELSER OM RIGET

Jacob gav ved en lejlighed en meget grundig undervisning

over Jesu lignelser om Riget (himmeriget).

Undervisningen er delt op i 4 dele.


Indledningsvis lige en personlig kommentar til denne undervisning: Læren om barnedåb, og det Jesus siger i lignelsen om sædemanden, kan ikke begge være rigtige samtidigt. Jesus sagde til Nikodemus at hvis han ikke blev født igen, så ville han ikke få Guds rige at se, og Jesus forklarer lignelserne om sædemanden sådan at Guds ord kun kan slå rod i et menneskes hjerte, og vokse op til nyt liv, hvis det menneske forstår ordet med hjernen.

Du kan forklare Guds ord, så grundigt, som  du vil for en baby, men babyen vil aldrig hjernemæssigt kunne tage personlig stilling til denne undervisning, så påstanden om at en baby bliver født på ny i dåben giver ingen mening. At blive født på ny er noget, der kan ske for en person, der er i stand til at forstå evangeliet intellektuelt, så fuglene ikke kommer og tager det væk, der er sået i vedkommendes hjerte. Derefter skal vedkommende så døbes.

På den anden side giver det mening når Jesus siger at Guds rige tilhører disse små, for de er endnu ikke kommet dertil at de bevidst kan afvise Guds ord, for de har endnu ikke hjerne til at tage stilling for eller imod Guds ord, og er derfor uskyldige.

og jeg anser Jacobs undervisning for at være sand, men lyt til ham studer selv skrifterne, og bedøm om jeg har ret. Ansvaret er dit eget! For seAp. Ger. 17,10: Disse jøder (jøderne i Berøa)var

mere imødekommende end jøderne i Tessalonika og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sigsådan. Mange af dem og ikke få fornemme græske kvinder og mænd kom til tro.

Selv Paulus blev ”set efter i sømmene” om han var tro imod skrifterne, og jøderne i Berøa får ros for det at de gjorde det!

Det har desværre taget mig en rum tid at få sat undertekster på alle 4 dele, men nu er jeg kommet igennem.

Af hensyn til underteksternes læsbarhed vil jeg vil anbefale dig at se videoerne i fuldskærmsvisning, især hvis du ser det på en smartphone, for der vil underteksterne være ret små. Du kan få fuldskærmsvisning ved at klikke på det lille firkantede ikon nederst i højre hjørne af billedet.
Du  kan se FØRSTE DEL ved at klikke her.
Du kan se ANDEN DEL  ved at klikke her.
Du kan seTREDJE DEL  ved at klikke her.
Og FJERDE DEL kan du se  ved at klikke her.