AT DE ALLE MÅ VÆRE ET

  AT DE ALLE MÅ VÆRE ÉT

enhed: hvor sætter Gud grænsen?

 

John. 17,9-23:Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem.  Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi.  Da jeg var sammen med dem, holdt jeg dem fast ved dit navn, det du har givet mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem gik fortabt, undtagen fortabelsens søn, for at Skriften skulle gå i opfyldelse.  Nu kommer jeg til dig; og sådan taler jeg i verden, for at de fuldt ud må have min glæde i sig.  

Jeg har givet dem dit ord; og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde.  De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed.  Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Jeg helliger mig selv for dem, for at de også kan være helliget i sandheden.

   Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig,  at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig.  Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét,  jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig.Jesus bad om at alle disciplene plus dem, der ved disciplenes vidnesbyrd ville blive Hans disciple  skulle blive ét. Hvordan ét? Jo derved at de bliver helligt i sandheden, altså på den måde, som Jesus og Faderen er ét i sandheden.  kristen enhed  er kun efter Guds hjerte, hvis alle er fuldt overgivet til sandheden. Jesus bliver kaldt Sandheden i Guds ord for Han ér Guds ord, som jo er sandhed. Så hvem af dem, der kalder sig kristne, kan vi være ét med? Det er selvfølgelig dem, der er helligt i sandhed! Dem, der forkynder en anden sandhed (en anden Jesus end den Jesus, som er defineret ved Bibelens sunde lære) kan vi ikke være ét med i et arbejde, der kalder sig  kristent. Det er faktisk ret enkelt og ligetil at sådan det være. Du kan høre Jacobs undervisning om dette ved at klikke her.