SALME 23

BIBELUNDERVISNING

ved James Jacob Prasch

Salme 119,103-107:   

Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund.  Af dine forordninger får jeg forstand, derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

Ordspr. 20,23:

To slags vægtlodder vækker Herrens afsky,

falsk vægt er af det onde.

Ordspr. 12,22:

Løgnagtige læber vækker Herrens afsky,

de, der taler sandhed, har hans velbehag.

En kort forklaring til billedteksten herunder:

På hebræisk er det sådan at hvis 2 ord har samme rod, så har det en teologisk betydning.

Det hebræiske ord ”dvar” kan derfor forstås både, som HONNING og GUDS ORD. Vi læser  igen og igen at de ord, som en profet modtog skulle han spise, og at det var ham sødt i munden. Mannaen i ørkenen var ifølge grundteksten DVASH (honning) og for en jøde på Jesu tid var det et billede på Guds ord,

for dvar adonai betyder guds ord, og ordene dvar og dvash  har samme rod, og Jesus forklarer i

Joh. kap. 6  at det var et billede på Ham selv (ordet, som er ånd og liv). Hav det i tankerne når du læser om honning i Bibelen!

SALME 23Indledningsordene til salmen: "Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge",


er så kendte at jeg vil tro at enhver bibeltroende, og måske endda mange ikke-troende har fundet trøst ved disse ord. Derfor vil det måske være en overraskelse at høre at ordet grøn slet ikke findes i den hebræiske grundtekst til salmen, men får man salmen forklaret af én, der forstår både bibelsk hebræisk og forudsætningerne for salmens budskab, så trøstes man om muligt endnu mere.


 


Jeg vil lige give en forklaring på brugen af ordet”angre” i underteksterne:

på hebræisk forstås det at angre ( jeg har faktisk været lidt i tvivl om jeg skulle bruge udtrykket "at angre" eller "at omvende sig", for begge kan bruges), som at vende sig fra sin synd om imod  Gud, oversættelsen (altså underteksterne) bruger ordet flere gange selv om det hebræiske ord for at angre (Teshuva) ikke findes i grundteksten til salmen, men det gør Yeshoviev som har den samme rod som Teshuva (at vende tilbage). Det er altså fuldt forsvarligt at sige at et af salmens budskaber er at Gud genopbygger mig ved at få min sjæl til at vende tilbage til Gud (angre sin synd) (som for eksempel  den fortabte søn Jesus fortalte en lignelse om)


Du kan se undervisningen ved at klikke her