FILIPPERBREVET STUDIE 6

GENDRIVELSE AF ERSTATNINGSTEOLOGI

(Filipperbrevet studie 6)

Vranglæren Erstatningsteologi, som på engelsk ofte kaldes Supersessionism ( at overtage en andens sæde/plads) har plaget kirken helt tilbage fra en række af kirkefædrene, og mange i dag er ude i netop den vildfarelse. Jacob gendriver denne vranglære her i dette studie, som du kan se uden undertekster ved at klikke her.

 Der er et par ting, i Jacobs undervisning her, som jeg finder mig motiveret til at fremhæve :


Det ene er "fænomenet"

Moder Teresa:

 

Hun er jo vidt og bredt beundret for sin indsats som katolsk nonne i Kalkutta   med at hjælpe nødstedte fattige indere,

 og nogle ser hen til hende, som et pragteksemplar af en kristen. Men spørgsmålet er om hun overhovedet var en kristen. Personligt vil jeg tillade mig at hævde at en genfødt kristen altid vil kæmpe for at overbevise mennesker om at de skal overgive sig til Jesus, og blive Hans efterfølgere.

I hvert fald vil en genfødt kristen ikke opfordre folk til at dyrke hedenske afguder.

Men da  Moder Teresa fik sin nobelpris, pointerede at hun ikke kaldte hinduerne til at blive kristne, men at hun forsøgte at gøre dem bedre hinduer.


Det vil faktisk sige at hun forkyndte den hinduistiske karma lære.Hvilket får mig til at nævne at den katolske katekisme siger at man kan nå frem til Guds rige ved at være gode buddhister, og buddhisme er jo egentlig bare en filosofisk gren af hinduisme.
Jeg tør godt påstå at en genfødt kristen aldrig nogensinde vil opfordre folk at tilbede hedenske afguder! Derfor betvivler jeg at hun var en genfødt kristen.

 


Det andet er det

at Paulus omskar sin elev  Timoteus, af hensyn til jøderne:


Gik han så ikke på kompromis med sin egen udtalelse i Galaterbrevet, hvor han i meget voldsomme vendinger fordømmer dem, der søger at overtale galaterne til at lade sig omskære?

Nej, det gjorde han ikke, for i 1. Korinterbrev kapitel 7 får vi at vide at vi alle bliver frelst på samme måde, og at der ikke er forskel på kvinde og mand, jøde og græker hvis man er i Kristus. Og vi får at vide at det man er, når Jesus kalder en, det skal man vedblive at være. Hedninger skal ikke søge at blive som jøder, og jøder skal ikke søge at blive, som hedninger, så det er i orden for jødiske kristne at lade sig omskære. Derfor omskar Paulus Timoteus, der havde en græsk mor og en jødisk far. Han gjorde det af hensyn til jøderne, som Timoteus skulle prædike for. Det er for eksempel også  i orden for en troende jøde at holde sig til de jødiske spiseregler af hensyn til sin jødiske familie, som vedkommende vidner  for.