HUNGERSNØD PÅ GUDS ORD

BIBELUNDERVISNING

ved James Jacob Prasch

Salme 119,103-107:   

Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund.  Af dine forordninger får jeg forstand, derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

Ordspr. 20,23:

To slags vægtlodder vækker Herrens afsky,

falsk vægt er af det onde.

Ordspr. 12,22:

Løgnagtige læber vækker Herrens afsky,

de, der taler sandhed, har hans velbehag.

En kort forklaring til billedteksten herunder:

På hebræisk er det sådan at hvis 2 ord har samme rod, så har det en teologisk betydning.

Det hebræiske ord ”dvar” kan derfor forstås både, som HONNING og GUDS ORD. Vi læser  igen og igen at de ord, som en profet modtog skulle han spise, og at det var ham sødt i munden. Mannaen i ørkenen var ifølge grundteksten DVASH (honning) og for en jøde på Jesu tid var det et billede på Guds ord,

for dvar adonai betyder guds ord, og ordene dvar og dvash  har samme rod, og Jesus forklarer i

Joh. kap. 6  at det var et billede på Ham selv (ordet, som er ånd og liv). Hav det i tankerne når du læser om honning i Bibelen!

HUNGERSNØD PÅ GUDS ORD


Når mennesker længe nok katagorisk afviser at lytte til Guds tale, så reagerer Han ved at sige: "så skal i heller ikke høre fra mig, om i så fortryder det nok så meget" . Jeg vil her vise jer Jacobs undervisning om denne problemstilling, og så først indskyde den bemærkning at undervisningen er optaget da Jacob engang underviste, som gæstetaler i en menighed i Australien.

Et sted i talen siger han til forsamlingen at de er så heldige at komme et sted, hvor de altid får god sund åndelig kost. Det skal endelig ikke forstås, som selvros, men som ros af menigheden han besøger. Hør Jacobs  udlægning af  Amos kapitel 7 og 8 ved at klikke her