ET FRIKØBT ÆSEL

BIBELUNDERVISNING

ved James Jacob Prasch

Salme 119,103-107:   

Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund.  Af dine forordninger får jeg forstand, derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

Ordspr. 20,23:

To slags vægtlodder vækker Herrens afsky,

falsk vægt er af det onde.

Ordspr. 12,22:

Løgnagtige læber vækker Herrens afsky,

de, der taler sandhed, har hans velbehag.

En kort forklaring til billedteksten herunder:

På hebræisk er det sådan at hvis 2 ord har samme rod, så har det en teologisk betydning.

Det hebræiske ord ”dvar” kan derfor forstås både, som HONNING og GUDS ORD. Vi læser  igen og igen at de ord, som en profet modtog skulle han spise, og at det var ham sødt i munden. Mannaen i ørkenen var ifølge grundteksten DVASH (honning) og for en jøde på Jesu tid var det et billede på Guds ord,

for dvar adonai betyder guds ord, og ordene dvar og dvash  har samme rod, og Jesus forklarer i

Joh. kap. 6  at det var et billede på Ham selv (ordet, som er ånd og liv). Hav det i tankerne når du læser om honning i Bibelen!

ET FRIKØBT ÆSELBudskabet her er et godt eksempel på hvor vigtigt det er at tolke Det Gamle Testamente, efter samme metode (midrash) som rabbinere, som Jesus og Paulus gjorde, og egentlig også hvor vigtigt det er at få oversættelsen af Bibelen rigtig).

Jeg har forklaret lidt om midrash her.


Budskabet her er baseret på 2. Mos. 13,11-13:  Når Herren fører dig til kana'anæernes land og giver dig det, sådan som han tilsvor dig og dine fædre, skal du overgive alt det første, der kommer ud af moderlivet, til Herren. Alle førstefødte handyr af dit kvæg skal tilhøre Herren.  Det førstefødte æsel kan du frikøbe med et stykke småkvæg; vil du ikke frikøbe det, skal du brække halsen på det. Enhver førstefødt blandt dine sønner skal du frikøbe.


Her (som desværre mange steder), er den danske oversættelse forkert.

Grundteksten siger at det førstefødte æsel kan frikøbes med et lam! (ikke småkvæg, som det er oversat i den danske oversættelse). Grundteksten giver god mening. Det gør den danske oversættelse ikke.


Jeg har overvejende citeret den danske 1992 oversættelse, men der hvor det er nødvendigt for forståelsen af undervisningen har jeg citeret grundteksten.


I mange tilfælde, hvor Jacob bruger ordet fearful (frygtsom) har jeg oversat det til "fej". Det skyldes at det realterer til Åb. 21,8: Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl; det er den anden død.«


Lige en oplysning:

festen for første frugt (førstegrødens dag) er ikke navnet på en fest, men navnet på en dag. Det er for øvrigt ret indlysende at Jesus, der er førstegrøden af de hensovede skulle opstå fra de døde på førstegrødens dag. Når du ser Jacobs undervisning, vil du forstå hvorfor jeg nævner det her.


du kan se budskabet ved at klikke her ,

som jeg før har nævnt taler Jacob til tider så hurtigt at læsehastigheden bliver meget høj for underteksterne. På disse steder kan man så lige klikke på pause, og så læse i ro og mag, og så klikke på kør for at komme videre.