ET FRIKØBT ÆSEL

ET FRIKØBT ÆSELBudskabet her er et godt eksempel på hvor vigtigt det er at tolke Det Gamle Testamente, efter samme metode (midrash) som rabbinere, som Jesus og Paulus gjorde, og egentlig også hvor vigtigt det er at få oversættelsen af Bibelen rigtig).

Jeg har forklaret lidt om midrash her.


Budskabet her er baseret på 2. Mos. 13,11-13:  Når Herren fører dig til kana'anæernes land og giver dig det, sådan som han tilsvor dig og dine fædre, skal du overgive alt det første, der kommer ud af moderlivet, til Herren. Alle førstefødte handyr af dit kvæg skal tilhøre Herren.  Det førstefødte æsel kan du frikøbe med et stykke småkvæg; vil du ikke frikøbe det, skal du brække halsen på det. Enhver førstefødt blandt dine sønner skal du frikøbe.


Her (som desværre mange steder), er den danske oversættelse forkert.

Grundteksten siger at det førstefødte æsel kan frikøbes med et lam! (ikke småkvæg, som det er oversat i den danske oversættelse). Grundteksten giver god mening. Det gør den danske oversættelse ikke.


Jeg har overvejende citeret den danske 1992 oversættelse, men der hvor det er nødvendigt for forståelsen af undervisningen har jeg citeret grundteksten.


I mange tilfælde, hvor Jacob bruger ordet fearful (frygtsom) har jeg oversat det til "fej". Det skyldes at det realterer til Åb. 21,8: Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl; det er den anden død.«


Lige en oplysning:

festen for første frugt (førstegrødens dag) er ikke navnet på en fest, men navnet på en dag. Det er for øvrigt ret indlysende at Jesus, der er førstegrøden af de hensovede skulle opstå fra de døde på førstegrødens dag. Når du ser Jacobs undervisning, vil du forstå hvorfor jeg nævner det her.


du kan se budskabet ved at klikke her ,

som jeg før har nævnt taler Jacob til tider så hurtigt at læsehastigheden bliver meget høj for underteksterne. På disse steder kan man så lige klikke på pause, og så læse i ro og mag, og så klikke på kør for at komme videre.