VAR PETER DEN FØRSTE PAVE

VAR PETER DEN FØRSTE PAVE?

Noget af det jeg fik ud af summen af kristendomstimerne i grundskolen og konfirmandundervisningen var at Jesus gav Peter det aramæiske navn Kefas, (der jo kan betyde både sten og klippe), og at Gud valgte at bygge sin kirke på apostlen Peter.

Som jeg blev ældre, og mindre godtroende blev jeg dog i stigende grad skeptisk over for den tanke at Gud skulle bygge sin kirke på et menneske i stedet for på Kristus.

Jeg vil her kommentere nogle skriftsteder, som taler om klippen:


1. Kor. 10,1-4:   Det skal I vide, brødre: Vel var vore fædre alle under skyen og gik alle gennem havet og blev alle døbt til Moses i skyen og i havet  og spiste alle den samme åndelige mad  og drak alle den samme åndelige drik – for de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus


Her får vi at vide i klar tekst at Jesus er klippen!


1.Peter 2,5: og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud.


Kirken er altså et åndeligt hus. Et hus skal have et solidt fundament at stå på for ikke at falde sammen.


Matt. 7,24-27:  Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen.  Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen.  Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand.  Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.«


”den, der hører disse ord” (Guds ord = Jesus = klippen) Kirken skal altså bygges på Guds ord (Jesus), som er klippen for at kunne modstå skybrud og storme (djævelens anslag)

   Det forklarer Jacob Prasch på sin egen måde, og det kan du se ved at klikke her.


Men hvad nu hvis der sammenlagt indløber donationer, som overstiger det beløb, der er nødvendigt for tekstpålægningen?


Så vil det overstigende beløb blive fordelt mellem 2 af Moriels arbejdsgrene:


1  Hjælpearbejde og evangelisation iblandt børn, der lever på

     lodsepladser i Filippinerne(dette arbejde resulterer ofte i at

     børnenes familier bliver nået med evangeliet).

     Du kan se dette arbejde kan du se lidt om  ved at klikke her


2  Evangelisation i Israel. Dette arbejde kan du se lidt om

     ved at klikke her.