SIDSTE VÆKKELSE

BIBELUNDERVISNING

ved James Jacob Prasch

Salme 119,103-107:   

Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund.  Af dine forordninger får jeg forstand, derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

Ordspr. 20,23:

To slags vægtlodder vækker Herrens afsky,

falsk vægt er af det onde.

Ordspr. 12,22:

Løgnagtige læber vækker Herrens afsky,

de, der taler sandhed, har hans velbehag.

En kort forklaring til billedteksten herunder:

På hebræisk er det sådan at hvis 2 ord har samme rod, så har det en teologisk betydning.

Det hebræiske ord ”dvar” kan derfor forstås både, som HONNING og GUDS ORD. Vi læser  igen og igen at de ord, som en profet modtog skulle han spise, og at det var ham sødt i munden. Mannaen i ørkenen var ifølge grundteksten DVASH (honning) og for en jøde på Jesu tid var det et billede på Guds ord,

for dvar adonai betyder guds ord, og ordene dvar og dvash  har samme rod, og Jesus forklarer i

Joh. kap. 6  at det var et billede på Ham selv (ordet, som er ånd og liv). Hav det i tankerne når du læser om honning i Bibelen!

SIDSTE VÆKKELSE


Vi beder ofte (næsten helt klicheagtigt) om vækkelse, men spørgsmålet er: Er vi i grunden villige til at følge Guds anvisninger til punkt og prikke for at få vækkelse?


 


VIGTIG INDSKUDT KOMMENTAR:


Endnu en gang møder vi en fejloversættelse i den danske bibel:


Den danske oversættelse af 2. Kongebog 22,6 lyder: Men der skal ikke holdes kontrol med de penge, der er betroet dem, for de handler på tro og love.«


Grundteksten (som jeg har brugt i underteksterne i budskabet) lyder således: Men der skal ikke holdes kontrol med de penge, der er betroet dem, for, for de handlede ret/pålideligt«


NY OPFØLGENDE INFORMATION:

Jacob Prasch fortæller i sit budskab at Den Katolske kirke betalte 660 millioner $ for at hindre en Cardinal i Los Angeles fra at komme i fængsel på grund af pædofili. Det beløb er nu vokset til 1 milliard dollars.


? Lyt  til Jacobs undervisning"SIDSTE VÆKKELSE! ved at klikke her


 


TIL SLUT EN PERSONLIG BETRAGTNING:

Jacob konkluderer i sin undervisning at USA ikke vil opleve endnu en vækkelse hvis ikke der bliver renset ud i de frafaldne prædikanters rækker. På samme måde vil jeg konkludere at Danmark ikke vil opleve endnu en vækkelse, hvis vi ikke får renset ud i de menneskeskabte læresætninger, der florerer i kirkerne og menighederne i Danmark.


Jacob raser særligt imod forfaldet i kirken i USA, men her i Danmark gælder det at især Dansk Oase og de kirker, der er tilknyttet frikirkenet har været hurtige til at tilegne sig disse falske strømninger fra USA. De luthersk orienterede kirker og menigheder har så et andet problem: Menneskeskabte traditioner!


Her gælder det i dag, som på Jesu tid hvad Jesus sagde i Matt. 15,9:   forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud.«


Vi må for alt i verden se at vende tilbage til "bogen" (Bibelen).