BRUDGOMMEN BANKER PÅ

BIBELUNDERVISNING

ved James Jacob Prasch

Salme 119,103-107:   

Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund.  Af dine forordninger får jeg forstand, derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

Ordspr. 20,23:

To slags vægtlodder vækker Herrens afsky,

falsk vægt er af det onde.

Ordspr. 12,22:

Løgnagtige læber vækker Herrens afsky,

de, der taler sandhed, har hans velbehag.

En kort forklaring til billedteksten herunder:

På hebræisk er det sådan at hvis 2 ord har samme rod, så har det en teologisk betydning.

Det hebræiske ord ”dvar” kan derfor forstås både, som HONNING og GUDS ORD. Vi læser  igen og igen at de ord, som en profet modtog skulle han spise, og at det var ham sødt i munden. Mannaen i ørkenen var ifølge grundteksten DVASH (honning) og for en jøde på Jesu tid var det et billede på Guds ord,

for dvar adonai betyder guds ord, og ordene dvar og dvash  har samme rod, og Jesus forklarer i

Joh. kap. 6  at det var et billede på Ham selv (ordet, som er ånd og liv). Hav det i tankerne når du læser om honning i Bibelen!

BRUDGOMMEN BANKER PÅ


Under arbejdet med at sætte undertekster på budskabet her er nogle tanker kommet til mig, som jeg lige vil indlede med at dele: Jesus siger således til menigheden i Filadelfia i Åb. 3,9-10: jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig.  Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed.

I den forkyndelse vi normalt møder tales der sjældent om at Jesu kærlighed til os bunder i noget i vor karakter eller væremåde, men her siger Jesus at han vil få dem (dem fra satans synagoge) til at indse at Han elsker filadelfiamenigheden. Og Han går videre og forklarer hvorfor Han elsker dem: ”Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed”.  Hør desuden hvad Jesus siger i Joh. 14,23:  »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.

Jeg vil ikke gå så langt, som at formulere en lære ud fra disse ord, men jeg tør i hvert fald godt slå fast at vort forhold til Guds ord er af afgørende betydning for vort personlige gudsforhold, og vor bevarelse.

Og så lige en bemærkning om undertekstningen:

De skriftsteder Jacob citerer har jeg valgt at oversætte, som han citerer dem, selv om det ikke svarer til den danske oversættelse. Det har jeg gjort fordi det han citerer svarer til grundteksten, hvor den danske bibeloversættelse ikke helt svarer til grundteksten, og så også fordi hans undervisning giver mest mening, når man holder sig til det, der står i grundteksten.

Du kan høre Jacobs undervisning ”brudgommen banker på” ved at klikke her.