AT BESVÆRGE SLANGEN

AT BESVÆRGE SLANGEN
I 2. Kor. 11,3-4 læser vi: – men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus.  I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.


Og I Joh. 10, 7-10 læser vi: Jesus sagde da igen: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er døren til fårene.  Alle de, der er kommet før mig, er tyve og røvere, men fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst; han skal gå ind og gå ud og finde græsgange. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.


Tyven Jesus taler om her, er Djævelen. Djævelen har det samme mål i dag, som han altid har haft. Det er at stjæle og slagte og ødelægge. Vi, der følger med i hvad der sker ude i den store verden, vi ved at Djævelen netop foranlediger at mange kristne bliver slagtet, og deres hjem ødelagt.

Det er dog ikke djævelens største ”succes”.  Hans største succes fejrer han her i vor vestlige verden, hvor vi har ”trosfrihed”. Jeg sætter trosfrihed i gåseøjne, fordi bibeltro kristne, der tillader sig at bedømme det, der foregår i kirken bliver beskyldt for at være dømmende, og får så stukket et bestemt skriftsted i næsen, som er i stand til at lukke munden på mange. Matt. 7,1-5 er det skriftsted jeg tænker på, og det lyder således:  Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?  Eller hvordan kan du sige til din broder: Lad mig tage splinten ud af dit øje! og så er der en bjælke i dit eget øje?  Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje.

Det er jo netop det Djævelen er en mester i: 

                            At citere Bibelen ude af sammenhængen!


Umiddelbart efter at Jesus siger ”døm ikke” går Han over til at advare imod de falske profeter, som Han siger vi skal kende på deres frugter (det gør Han lidt længere henne i det samme kapitel), og i Luk. 6,43-45 siger Han: Der er intet godt træ, som bærer dårlig frugt, heller ikke noget dårligt træ, som bærer god frugt.  For ethvert træ kendes på sin frugt. Man plukker jo ikke figner af

tjørn, høster heller ikke druer af en tornebusk.  Et godt menneske tager gode ting frem af sit hjertes gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.

Frugten er altså det, der kommer ud af munden på mennesker, og det er det, der afslører en falsk profet som værende det han er: En falsk profet!

  Hvis vi vil være lydige over for vor herre Jesus, så må vi altså være villige til at bedømme folks og menigheders forkyndelse.

Når jeg siger at djævelen fejrer sine største triumfer her i vor vestlige verden er det fordi vi oplever en forførelse, som er næsten uden fortilfælde i verdenshistorien. Samtidig med det føler folk sig ”åh. Så frelste”

Derfor anser jeg budskabet ”At besværge slangen” for et af de væsentligste jeg til dato har sat undertekster på. Du kan se det ved at klikke her.