OM PAULUS OMVENDELSE

BIBELUNDERVISNING

ved James Jacob Prasch

Salme 119,103-107:   

Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund.  Af dine forordninger får jeg forstand, derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

Ordspr. 20,23:

To slags vægtlodder vækker Herrens afsky,

falsk vægt er af det onde.

Ordspr. 12,22:

Løgnagtige læber vækker Herrens afsky,

de, der taler sandhed, har hans velbehag.

En kort forklaring til billedteksten herunder:

På hebræisk er det sådan at hvis 2 ord har samme rod, så har det en teologisk betydning.

Det hebræiske ord ”dvar” kan derfor forstås både, som HONNING og GUDS ORD. Vi læser  igen og igen at de ord, som en profet modtog skulle han spise, og at det var ham sødt i munden. Mannaen i ørkenen var ifølge grundteksten DVASH (honning) og for en jøde på Jesu tid var det et billede på Guds ord,

for dvar adonai betyder guds ord, og ordene dvar og dvash  har samme rod, og Jesus forklarer i

Joh. kap. 6  at det var et billede på Ham selv (ordet, som er ånd og liv). Hav det i tankerne når du læser om honning i Bibelen!

OM PAULUS’ OMVENDELSE

NB. Inden du læser videre bedes du læse den meddelelse om manglende links, som jeg har sat ind, som et separat dokument forneden under sideteksten. Du kan klikke på feltet, så får du mulighed for at scrolle igennem dokumentet.


I Joh. 3,3 siger Jesus til Nikodemus: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.

Man kan altså roligt sige at det er vigtigt at have kklarhed over hvad det er at blive født på ny!

   Er det virkelig sådan at en religiøs rituel handling med at hælde vand i hovedet af et spædbarn bevirker dette barns genfødsel? Hvilket jo forældrepar efter forældrepar bliver fortalt af diverse præster i folkekirken! Og ikke bare i folkekirken. indre mission fører jo netop den lære, som noget meget centralt i sit virke. Prøv bare at sige til en indremissionær at barnedåb ikke frelser, og se så hans reaktion, men fortsæt så med at bede han vise dig bare én utvetydig omtale af barnedåb i Bibelen. Han vil så påpege et par eksempler med "og hele hans hus blev døbt", men der er jo intet der fortæller at der var spædbørni husstanden!

En grundig gennemgang af Paulus’ omvendelse giver os et godt indblik i hvad Bibelen lærer om omvendelse, Hhvilke stadier en sand omvendelse gennemløber og i hvilken rækkefølge! de begivenheder Gud har medtaget i sit ord er der for at vi skal lære af dem.

Igen må jeg sige at Jacob ind imellem taler så hurtigt at læsehastigheden på underteksterne bliver meget høj, men du kan så gøre det at du klikker på pause lige der, hvor det går for hurtigt, så kan du læse i ro og mag, og derefter klikke på play og komme videre i undervisningen. Du kan se hans gennemgang ved at klikke her.