HÆRESI OG PARTIER

BIBELUNDERVISNING

ved James Jacob Prasch

Salme 119,103-107:   

Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund.  Af dine forordninger får jeg forstand, derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

Ordspr. 20,23:

To slags vægtlodder vækker Herrens afsky,

falsk vægt er af det onde.

Ordspr. 12,22:

Løgnagtige læber vækker Herrens afsky,

de, der taler sandhed, har hans velbehag.

En kort forklaring til billedteksten herunder:

På hebræisk er det sådan at hvis 2 ord har samme rod, så har det en teologisk betydning.

Det hebræiske ord ”dvar” kan derfor forstås både, som HONNING og GUDS ORD. Vi læser  igen og igen at de ord, som en profet modtog skulle han spise, og at det var ham sødt i munden. Mannaen i ørkenen var ifølge grundteksten DVASH (honning) og for en jøde på Jesu tid var det et billede på Guds ord,

for dvar adonai betyder guds ord, og ordene dvar og dvash  har samme rod, og Jesus forklarer i

Joh. kap. 6  at det var et billede på Ham selv (ordet, som er ånd og liv). Hav det i tankerne når du læser om honning i Bibelen!

HÆRESI OG PARTIER


Vi læser i 1. Kor. 11,18-19: For det første hører jeg, at der er splittelser blandt jer, når I kommer sammen i menigheden, og jeg tror, der er noget om det.  Der må jo også være partier hos jer, så man kan se, hvem af jer der er til at stole på!

Jeg tror det er den almindelige opfattelse blandt kristne at splittelser i menigheden alene forårsages af dem, der følger vranglære, men ofte er splittelse faktisk forårsaget af at nogle nægter at følge den vranglære, som flertallet vælger.


Vi har så også 1. Kor. 11,1: Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus!

Som fortæller os at vi kan følge bibellærere så langt, og kun så langt, som de selv følger Jesus.

Jeg vil gerne vise en undervisning om disse ting.  Der skal dog lige siges et par ting om underteksterne:


For det første:

Dette budskab har taget mig ret lang tid at tekste, og jeg vil gerne have det ud til jer, der følger med i undervisningen allerede nu, så jeg lægger det ud allerede nu inden jeg har foretaget  korrekturlæsning, så der er sikkert en række stavefejl, og andre skønhedsfejl. Jeg vil så senere se om jeg kan få rettet disse fejl.


For det andet:

helt i slutningen bruger Jacob nogle hebræiske og Græske ord, som jeg ikke kender den korrekte latinske stavemåde af, så jeg har bare stavet det fønetisk.  Du kan se budskabet ved at klikke her.