HÆRESI OG PARTIER

HÆRESI OG PARTIER


Vi læser i 1. Kor. 11,18-19: For det første hører jeg, at der er splittelser blandt jer, når I kommer sammen i menigheden, og jeg tror, der er noget om det.  Der må jo også være partier hos jer, så man kan se, hvem af jer der er til at stole på!

Jeg tror det er den almindelige opfattelse blandt kristne at splittelser i menigheden alene forårsages af dem, der følger vranglære, men ofte er splittelse faktisk forårsaget af at nogle nægter at følge den vranglære, som flertallet vælger.


Vi har så også 1. Kor. 11,1: Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus!

Som fortæller os at vi kan følge bibellærere så langt, og kun så langt, som de selv følger Jesus.

Jeg vil gerne vise en undervisning om disse ting.  Der skal dog lige siges et par ting om underteksterne:


For det første:

Dette budskab har taget mig ret lang tid at tekste, og jeg vil gerne have det ud til jer, der følger med i undervisningen allerede nu, så jeg lægger det ud allerede nu inden jeg har foretaget  korrekturlæsning, så der er sikkert en række stavefejl, og andre skønhedsfejl. Jeg vil så senere se om jeg kan få rettet disse fejl.


For det andet:

helt i slutningen bruger Jacob nogle hebræiske og Græske ord, som jeg ikke kender den korrekte latinske stavemåde af, så jeg har bare stavet det fønetisk.  Du kan se budskabet ved at klikke her.