KASHRUT OG HUNGERSNØD

KASHRUT OG HUNGERSNØDJeg tror faktisk at mange kristne uden at have gjort det helt klart for sig selv går rundt med et dualistisk gudssyn, for de kan ikke forstå at den ”hårde og hævngerrige” Gud de læser om i Det Gamle Testamente er den samme kærlige Gud de læser om i Det Nye Testamente.

Hvordan kan Gud for eksempel være den samme fra evighed til evighed, når Han i Det Gamle Testamente laver nogle meget specifikke regler for hvad Jøderne må spise, og så i Det Nye Testamente sige sådan til Timoteus:   Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk der er brændemærket i deres samvittighed.   De forbyder ægteskab og kræver, at man holder sig fra føde, som Gud har skabt til at modtages med tak af dem, der tror og har erkendt sandheden.   For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak; for det helliges ved Guds ord og ved bøn.


Eller hvordan kan den kærlige Jesus sige at den, der ser Ham ser Gud, når han siger:    Men til jer, som hører mig, siger jeg: Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer.   Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer,


og Gud så i Det Gamle Testamente forlanger at jøderne skal udrydde alle indbyggerne i Kanaan, og ikke bare indbyggerne, men endog kvæget.


Jo, her igen har vi det at en historisk begivenhed i det fysiske jordiske liv er et billede på noget åndeligt: Jødernes ophold i Egypten er et billede på menneskets slaveri under synden, og verdenshistoriens første påske, med slagtning af påskelammet, og lammets blod på dørstolperne, er et billede  på Jesu stedfortrædende død og opstandelse, og så det at tro på det.

Jødernes efterfølgende vandring imod det forjættede land  er et billede på livet i tro, og det forjættede land er et billede på Guds rige, hvor der ikke er plads til nogen form for synd eller afguderi, derfor skulle det forjættede land renses helt og aldeles for alt, hvad der bare kunne minde om ugudelighed.


 


 


Når folk ikke kan få det til at hænge sammen, så er det fordi de ikke kender til det jødiske princip ”Mashal og nimshal” og derfor ikke læser Bibelen, som den bør læses. Du kan læse om Mashal og nimshal ved at klikke her, men ellers vil jeg anbefale dig at se en forklaring af moselovens spiseregler ved at klikke her.