DEN FORMÅLSDREVNE LØGN

DEN FORMÅLSDREVNE LØGN2. Tim kap 4 lyder således:  Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige:   Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning!   For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører.   De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter.   Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste!


Igennem tiderne er der opstået en hel række fordrejninger af det kristne budskab, men også igennem de sidste 10-15 år har vi set endnu et falsk evangelium trænge frem i kirkerne: seaker friendly (søgervenlig) teologi Det har fået en dansk betegnelse (kirkevækstteologi), som ikke dækker ret godt, hvad det egentlig er. Der er særlig 2 grene af denne bevægelse, som har gjort sig bemærket:


 


1. Willow creek, som er grundlagt af Bill Hybels.


 


2. formålsdreven kirke, som er grundlagt af Rick Warren


 


Da formålsdreven kirke tilsyneladende er den gren, der har fået størst momentum vil jeg bringe Jacobs undervisning om det her, men begge er elever af Robert Schuller med hans kirkevækstteologi, der fokuserer på at give folk det de selv føler de mangler frem for det, Bibelen siger at syndige faldne mennesker mangler (syndserkendelse). Schuller beskrev dem, som sine 2 bedste og mest succerige elever.


Matt. 5,19-20 lyder således: Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget.   For jeg siger jer: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.


Dette bibelcitat fortæller os (sammen med en række andre skriftsteder at Gud ikke lukker nogen ind i sit rige, som ikke er lige så retfærdig, som Han selv er, og når Jacob i sin undervisning her taler om at være retfærdig, så taler han dels om at være retfærdig nok til at være frelst, derved at man er blevet retfærdig ved tro på den sande Jesus, og dels er der også tale om at leve et retfærdigt (helligt) liv.  For øvrigt vil jeg gerne gøre opmærksom på en udfordring ved det at sætte undertekster på Jacobs undervisning:Han taler ind imellem så hurtigt at læsehastigheden bliver meget høj hvis man skal have det hele med.


Du kan se Jacobs undervisning ”den formålsdrevne løgn” ved at klikke her.