DET KRISTNE BUDSKABS KULTURELLE VANDRING

Salme 119,103-107:

Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund. Af dine forordninger får jeg forstand, derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

BIBELUNDERVISNING

ved James Jacob Prasch

En kort forklaring til billedteksten herunder:

På hebræisk er det sådan at hvis 2 ord har samme rod, så har det en teologisk betydning.

Det hebræiske ord ”dvar” kan derfor forstås både, som HONNING og GUDS ORD. Vi læser igen og igen at de ord, som en profet modtog skulle han spise, og at det var ham sødt i munden. Mannaen i ørkenen var ifølge grundteksten DVASH (honning) og for en jøde på Jesu tid var det et billede på Guds ord,

for dvar adonai betyder guds ord, og ordene dvar og dvash har samme rod, og Jesus forklarer i

Joh. kap. 6 at det var et billede på Ham selv (ordet, som er ånd og liv). Hav det i tankerne når du læser om honning i Bibelen!

DET KRISTNE BUDSKABS

KULTURELLE VANDRING

 

I Ap. Ger. 20, 29-31 læser vi: Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Derfor skal I være på vagt. Og husk på, at jeg gennem tre år uophørligt, nat og dag, har vejledt hver enkelt under tårer.

Paulus’ advarsel var ikke tom snak, for allerede i de første århundreder fremstod dem, der i dag kaldes kirkefædrene, og flere af dem ændrede det kristne budskab på så snedig en måde at det overfladisk set ser rigtigt ud, men det er i virkeligheden et helt anderledes budskab, end det Jesus og apostlene prædikede, og deres lære har ad snoede veje overlevet helt frem til i dag, og fortsætter med at forføre folk til at dyrke en anderledes Jesus, hvilket Paulus advarede om her i 2. Kor. 11,3-4: men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.

Her er et kort budskab fra Jacob, som jeg gerne vil vise dig: det kristne budskabs kulturelle vandring.