SALME 23

Salme 119,103-107:

Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund. Af dine forordninger får jeg forstand, derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

BIBELUNDERVISNING

ved James Jacob Prasch

En kort forklaring til billedteksten herunder:

På hebræisk er det sådan at hvis 2 ord har samme rod, så har det en teologisk betydning.

Det hebræiske ord ”dvar” kan derfor forstås både, som HONNING og GUDS ORD. Vi læser igen og igen at de ord, som en profet modtog skulle han spise, og at det var ham sødt i munden. Mannaen i ørkenen var ifølge grundteksten DVASH (honning) og for en jøde på Jesu tid var det et billede på Guds ord,

for dvar adonai betyder guds ord, og ordene dvar og dvash har samme rod, og Jesus forklarer i

Joh. kap. 6 at det var et billede på Ham selv (ordet, som er ånd og liv). Hav det i tankerne når du læser om honning i Bibelen!

SALME 23

 

 

Indledningsordene til salmen: "Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge",

 

er så kendte at jeg vil tro at enhver bibeltroende, og måske endda mange ikke-troende har fundet trøst ved disse ord. Derfor vil det måske være en overraskelse at høre at ordet grøn slet ikke findes i den hebræiske grundtekst til salmen, men får man salmen forklaret af én, der forstår både bibelsk hebræisk og forudsætningerne for salmens budskab, så trøstes man om muligt endnu mere.

 

 

Jeg vil lige give en forklaring på brugen af ordet”angre” i underteksterne:

på hebræisk forstås det at angre, som at vende sig fra sin synd tilbage til Gud, oversættelsen (altså underteksterne) bruger ordet angre flere gange selv om det hebræiske ord for at angre (Teshuva) ikke findes i grundteksten til salmen, men det gør Yeshoviev som har den samme rod (at vende tilbage), som Teshuva. Det er altså fuldt forsvarligt at sige at et af salmens budskaber er at Gud genopbygger mig ved at få min sjæl til at vende tilbage til Gud (angre sin synd) (som den fortabte søn Jesus fortalte en lignelse om)

 

Du kan se undervisningen ved at klikke her