PETERS FØRSTE BREV

BIBELUNDERVISNING

ved James Jacob Prasch

Salme 119,103-107:   

Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund.  Af dine forordninger får jeg forstand, derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

Ordspr. 20,23:

To slags vægtlodder vækker Herrens afsky,

falsk vægt er af det onde.

Ordspr. 12,22:

Løgnagtige læber vækker Herrens afsky,

de, der taler sandhed, har hans velbehag.

En kort forklaring til billedteksten herunder:

På hebræisk er det sådan at hvis 2 ord har samme rod, så har det en teologisk betydning.

Det hebræiske ord ”dvar” kan derfor forstås både, som HONNING og GUDS ORD. Vi læser  igen og igen at de ord, som en profet modtog skulle han spise, og at det var ham sødt i munden. Mannaen i ørkenen var ifølge grundteksten DVASH (honning) og for en jøde på Jesu tid var det et billede på Guds ord,

for dvar adonai betyder guds ord, og ordene dvar og dvash  har samme rod, og Jesus forklarer i

Joh. kap. 6  at det var et billede på Ham selv (ordet, som er ånd og liv). Hav det i tankerne når du læser om honning i Bibelen!

PETERS FØRSTE BREV

Jeg kom i kontakt med Jacob Prasch på den måde at min kone og jeg i 1995 arrangerede en forlænget weekend med bibelundervisning på Torø ved Assens med deltagere fra hele landet, det gjorde vi fordi vi følte at der i de kredse vi dengang kom i var et stærkt behov for bibelundervisning. En nu afdød ven, (Michael Harry) som havde en forkyndergerning havde forklaret mig at danske kristne ikke er indstillede på at betale ret meget for at deltage i sådanne arrangementer, så vi valgte det billigste sted vi kunne finde til en sådan forlænget weekend. Derfor kom vi til at holde møderne i et lokale med elendig belysning, hvilket viser sig på optagelserne - ikke mindst fordi videokameraer dengang ikke er hvad de er i dag.

 

 

Jacob skulle have gennemgået begge Peters breve, men allerede dengang var folk ikke vant med undervisning/forkyndelse, der varede mere end højest en ½ time, så vi blev (af hensyn til deltagerne)nød til at begrænse os til Peters 1. brev, og videooptagelserne er så delt op i 4 afsnit, som kan ses ved at klikke på linkene herunder


Første afdeling

Klik her


Tredje afdeling

Klik her


Anden afdeling

Klik her


Fjerde afdeling

Klik her