LAST SUPPER

Salme 119,103-107:   

Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund.  Af dine forordninger får jeg forstand, derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

BIBELUNDERVISNING

ved James Jacob Prasch

Ordspr. 20,23:

To slags vægtlodder vækker Herrens afsky,

falsk vægt er af det onde.

Ordspr. 12,22:

Løgnagtige læber vækker Herrens afsky,

de, der taler sandhed, har hans velbehag.

En kort forklaring til billedteksten herunder:

På hebræisk er det sådan at hvis 2 ord har samme rod, så har det en teologisk betydning.

Det hebræiske ord ”dvar” kan derfor forstås både, som HONNING og GUDS ORD. Vi læser  igen og igen at de ord, som en profet modtog skulle han spise, og at det var ham sødt i munden. Mannaen i ørkenen var ifølge grundteksten DVASH (honning) og for en jøde på Jesu tid var det et billede på Guds ord,

for dvar adonai betyder guds ord, og ordene dvar og dvash  har samme rod, og Jesus forklarer i

Joh. kap. 6  at det var et billede på Ham selv (ordet, som er ånd og liv). Hav det i tankerne når du læser om honning i Bibelen!

MORBI SEM

LAST SUPPER (Jesu sidste påskemåltid)


Paulus advarede i Ap. Ger. 20, 29-31: Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Derfor skal I være på vagt.


Det varede da heller ikke længe, så fremstod dem, som vi i dag kalder kirkefædrene, og de indførte en række forskellige former for vranglære, heriblandt læren om sakramenter.

Den kirkefader, der vel har fået størst indflydelse på sin eftertid er Augustin af Hippo, som lærte at der ikke findes frelse uden for kirken, kun i kirken findes frelse  (ved præsternes administration af sakramenter). Hans lære kom til at danne grundlag for den katolske lære, og i den katolske kirke  tror de at mennesker skal sone deres egne synder  ved bodsgerninger her i livet, og/eller i skærsilden kaldes sakramenter for nådemidler, og at man får uddelt portioner af den nåde Jesus købte med sit blod på korset igennem sakramenterne. 

De afholder stadig messer [hvor man jo ifølge dem ofrer Jesus hver gang i eukaristien (nadveren) ved at spise Ham] for at hjælpe afdøde paver hurtigere ud af skærsilden.

Det er min opfattelse at undervisningen om hvad nadver er generelt er så dårlig at endog mange protestantisk kristne stadig halvt om halvt lever i den samme vildfarelse, som katolikker, så jeg vil gerne formidle Jacobs undervisning ”med mindre du spiser mit kød og blod”. Den ligger som nedfaldsmenu her i venstre side under menupunktet ”last supper”, som ligger som nedfaldsmenu under menupunktet "med danske undertekster" . Jeg vil også gerne vise hvad velsignelsens bæger, som Paulus taler om er for en størrelse. Det kan du også finde under menupunktet menupunktet ” last supper” , hvor der som sagt fremkommer  en nedfaldsmenu, hvor du skal vælge menupunktet ”velsignelsens bæger”.